czw.. gru 2nd, 2021

Ministranci

Ministrant (od łacińskiego ministro, are – służyć) jest to osoba posługująca wspólnocie przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i innych czynności związanych z liturgią. Ministranci nie przyjmują święceń – są osobami świeckimi. Jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi. W naszej parafii istnieje grupa ministrantów, ich opiekunem jest ks. Łukasz Gach.

Zbiórki ministrantów odbywają się co tydzień w piątki lub soboty