czw.. gru 2nd, 2021

Koło Żywego Różańca

Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach. W Żywym Różańcu – Koło złożone
z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca świętego. W ten sposób chociaż każdy rozważa tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, rzeczywiście odmawia cały Różaniec.

Matka Boża prosi o odmawianie Różańca świętego we wszystkich swoich objawieniach.
Członkowie Koła Żywego Różańca w naszej wspólnocie parafialnej spotykają się zawsze w Pierwszą Sobotę Miesiąca.

Porządek tego spotkania jest następujący:

Godz. 8.40 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Godz. 9.00 – Msza św. z homilią, a po Mszy św. modlitwa różańcowa.
Godz. 10.00 – Spotkanie formacyjne w sali katechetycznej.
 

Opiekunem Koła Żywego Różańca jest ks. Łukasz Gach